งานซ่อมแก้ 0 ครั้งที่ 2 อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

คำสั่ง: ให้นักเรียนฟังข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 ตามไฟล์เสียงที่แนบมาด้านล่าง จากนั้นอัดคลิปวิดีโอพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้

1. From the news, do you agree or disagree with the government's solutions? why?

2. How do you feel when your school is faced with the risk of COVID-19 infection?

3. What should you do to protect yourself and prevent the spread of COVID-19?

                               ความยาวของคลิปวิดีโอ 1 - 2 นาที 

 

 

อาจารย์: ศูนย์ ภาษา

งานซ่อมแก้ 0 ครั้งที่ 1 อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

คำสั่ง: ให้นักเรียนฟังข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 ตามไฟล์เสียงที่แนบมาด้านล่าง จากนั้นอัดคลิปวิดีโอพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้

1. From the news, do you agree or disagree with the government's solutions? why?

2. How do you feel when your school is faced with the risk of COVID-19 infection?

3. What should you do to protect yourself and prevent the spread of COVID-19?

                                     ความยาวของคลิปวิดีโอ 1 - 2 นาที

 

 
อาจารย์: ศูนย์ ภาษา