แก้ 0 รายวิชา"ฟิสิกส์พื้นฐาน"

 วิธีการแก้ 0 สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชา "ฟิสิกส์พื้นฐาน" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

  ให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาเรื่อง "คลื่่นกล" "คลื่่นเสียง" เเละ "คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า" ลงในกระดาษA4 เรื่องละ 1 แผ่น พร้อมตกเเต่งให้สวยงาม โดยในการทำแผนผังความคิดขอให้นักเรียนคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องเเละครบถ้วนของเนื้อหาด้วย หากทางอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบเเล้วพบว่านักเรียนทำงานไม่เรียบร้อย นักเรียนจะไม่ผ่านในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเหมือนเดิม

  การส่งงานแก้ ให้นักเรียนส่งงานแผนผังทั้งหมดโดยใช้วิธีการถ่ายรูปเเละส่งเป็นไฟล์ภาพมาในระบบ

สอบซ่อมครั้งที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม

สำหรับนักเรียนที่ตกในรายวิชา "สิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม" 

  ให้นักเรียนทำข้อสอบต่อไปนี้ให้ได้คะเเนนเกินครึ่งหนึ่ง 

***ระหัสก่อนเข้าทำข้อสอบคือ scim5***