งานซ่อมวิชาอังกฤษอาเซียน ม.5

ให้นักเรียนแสกนงานซ่อมของรายวิชาอังกฤษอาเซียนแล้วอัพโหลดไฟล์ส่งการบ้าน

คำสั่งตามไฟล์แนบ


เสริมทักษะภาษาจีน 2

งานซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานที่ 1

- อัดคลิปวิดิโอ การทำ "饺子" (เลือกแบบห่อเกี๊ยว 1 แบบ จาก 8 แบบ)

- บรรยายและอธิบายเป็นภาษาจีนทั้งหมด

เนื้อหา

1. ส่วนผสม

2. วิธีทำ

3. ชื่อเรียกวิธีการห่อ และวิธีการห่อ 

*เมื่อนักเรียนทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนำไปให้คนในครอบครัวชิมละให้คะแนน จาก 10 คะแนนให้กี่คะแนน (ลงในคลิป)

ส่ง ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

งานที่ 2 

- ให้นักเรียนทำบัตรคำ คำศัพท์ในหนังสือ "เสริมทักษาภาษาจีน" ตั้งแต่บทที่ 16-19

-ขนาดของบัตรคำ 1 กระดาษา A4 พับไป 4 แผ่น

--โดยด้านหน้าเป็นรูปภาพ ด้านหลังเป็นอักษรจีน พร้อมอักษรพินอิน

--เคลือบตกแต่งให้สวยงาม

*ส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โต๊ะ อ.ปัญจรส เหลืองธนกุล

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2

งานซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานที่ 1

- อัดคลิปวิดิโอ สอนภาษาจีน 2 เรื่อง อ้างอิงเนื้อหาจากในหนังสือ Easy Step to Chinese 2 เรื่องใดก็ได้

- สอนคำศัพท์ บทสนทนา 课文 หลักภาษา มีการขึ้นภาพตัวอย่างประกอบ

*วิธีการส่ง ส่งแยกเป็น 2 คลิป คลิปละไม่เกิน 5 นาที

*ส่งภายใน วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

งานที่ 2

- คัดคำศัพท์ในหนังสือ Easy Step to Chinese 2 บท 爱好: 舞蹈 , 蔬菜&水果  , 一日三餐

- คัดคำละ 20 บรรทัด พร้อมเขียนพินอิน

- ทำใส่สมุดคัดของโรงเรียน

*วิธีการส่ง เขียนชื่อ นามสกุล รายวิชาที่ตก

*ส่งที่โต๊ะ อ.ปัญจรส เหลืองธนกุล วันที่ 13 มีนาคม 2563 ภายใน เวลา 09.00 น.