เพิ่มเติมเลือก (กีตาร์คลาสสิก) ม.2

บรรเลงคอร์ดพื้นฐาน และอ่านโน้ตอย่างง่าย สามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดในการศึกษาหรือ ฝึกฝนเครื่องดนตรีในโอกาสต่อไป