งานซ่อมครั้งที่3 ม.3

สรุปเนื้อหาจากคลิปวิดิโอ 6 ใส่ลงในกระดาษ A4 หัวข้อคลิปละ 1 แผ่น

ระยะเวลาส่งงานตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562

ส่งได้ที่อาคาร 2 ห้องพักอาจารย์หมวดอุตสหกรรม 

งานซ่อมครั้งที่3

สรุปเนื้อจากคลิปวิดิโอ 6 ใส่ในกระดาษ A4 หัวข้อคลิปละ 1 แผ่น