งานซ่อม ม.5 ครั้งที่3

สรุปเนื้อหาจากคลิปวิดิโอ 6 หรือเนื้อหาที่ให้ไป ใส่ลงในกระดาษ A4 หัวข้อคลิปละ 1 แผ่น

ระยะเวลาส่งงานตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562

ส่งได้ที่อาคาร 2 ห้องพักอาจารย์หมวดอุตสหกรรม