การตัดต่อภาพดิจิทัล

ทำงาน Ae มา 2 ชิ้น โดยใช้วีดีโอที่มีตัวเองในงานทั้ง 2 ชิ้น

ส่งงานด้วยตนเองเป็นไฟล์ mp4 ที่ห้องคอมพิวเตอร์5 (LAB5) ชั้น 9


การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบการเคลื่อนไหว Animation 2D โดยใช้โปรแกรม Flash หรือ Animate  หัวข้อ รถเคลื่อนไหววิ่งไปตามฉากต่างๆ 

ตัวอย่าง/วิธีการทำ

https://www.youtube.com/watch?v=s42ZLHs8yQE


นักเรียนส่งงานได้ทาง Line หรือ ทาง Email : 62603087@kmitl.ac.th