สอบแก้ตัว ครั้งที่ 3 วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562

ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจง และรายละเอียดการซ่อม ทุกบรรทัด

กำหนดส่งตั้งแต่ 822 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 15.00 น. เท่านั้น

ส่งกับอาจารย์ณัฐพร ต่อเงิน และอาจารย์ชญาณี ขวัญชนุช เท่านั้น (รอรับสมุดเลย) ที่ห้องลูกเสือ อาคาร 5 ชั้น 1

ไม่อนุญาตให้นักเรียนวางไว้หน้าห้อง หรือสอดใต้ประตู