ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

หลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ที่ใช้ในงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นและโฆษณา และเข้าใจกระบวนการสร้าง ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์โฆษณา  การสร้างสรรค์ตัวละคร 3 มิติ และการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ ตลอดจนเรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน การขึ้นโมเดลส่วนหัว การขึ้นโมเดลส่วนลำตัว การใส่ Texture การสร้างตัวละครและฉากเพื่อประกอบงานอนิเมชั่น