ข่าวและประกาศ

หางานซ๋อม รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์2 ไม่เจอ

 
Picture of ปัณฑิตา ธูปกระแจะ
หางานซ๋อม รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์2 ไม่เจอ
by ปัณฑิตา ธูปกระแจะ - Sunday, 26 April 2020, 12:17 AM
 

เรียน อาจารย์คะ  หางานซ๋อม วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์2 ของม5  ไม่เจอค่ะ